Slash VXL 1/10 2WD 58076-24

Slash VXL 1/10 2WD 58076-24